สาระน่ารู้


กรมกิจการเด็กและเยาวชน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,462 ล้านบาท จำนวน 2.3 ล้านคน วันที่ 18 กันยายน 2566


 

  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,462 ล้านบาท จำนวน 2.3 ล้านคน

  • วันที่ 18 กันยายน 2566 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

  • หากเกินเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

    • หมายเลขโทรศัพท์ 06-5731-3199 , 08-3431-3533 , 08-2037-9767 , 08-2091-7245 , 0-2651-6902 , 0-2651-6920 , 0-2651-6534

    • หมายเลขสายด่วน 1300

    • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด


ที่มา : https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth/posts/pfbid036pF1LePbPj4f9BNXiLWyh6bvSQ3XhhirBXQzgXooqFgQTBbHNnWRiJGFjCvg3acrl