สาระน่ารู้


ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับสิทธิบรรเทาค่าน้ำ-ไฟ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน


          นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ณ 15 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ จำนวน 8,948,121 คน มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 1,014,730 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ซึ่งต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยมีเงื่อนไขได้รับสิทธิ  1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน คือ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียง 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปา โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้ที่

1)การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis ติดต่อโทร.1130

2)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th ติดต่อโทร.1129 

3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th ติดต่อโทร.086 848 1284 

 

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาได้ที่ 

1) การประปานครหลวง (กปน.) เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet ติดต่อโทร. 1125 

2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html ติดต่อโทร.1662

 

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66219