สาระน่ารู้


สปส. แนะนำผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)


 • สำนักงานประกันสังคม แนะนำผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)

 • โดยมีวิธีการเข้าใช้งานระบบ e-Self Service เพื่อยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  • เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หลักของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และเลือกเมนู "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก"

  • ที่หน้าจอ "ระบบผู้ประกันตน" กรอก รหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน จากนั้น คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 

   • **กรณีไม่เคยเป็นสมาชิกของระบบผู้ประกันตน กรุณาสมัครสมาชิกก่อน โดยคลิก "สมัครสมาชิก"  

  • หลังจากเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนได้เรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู "ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service)"

  • ระบบจะเข้าสู่หน้าจอของระบบยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service)

   • โดยสามารถดูข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลการส่งเงินสมทบ ประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ สถานะการทำธุรกรรม

   • และสามารถเลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีที่ท่านมีสิทธิ ทั้ง 4 รายการได้ ดังนี้ กรณีชราภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุคร และคลอดบุตร 

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่

  • www.sso.go.th

  • สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา : https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/pfbid035mpffLeTYgyNczzfFXdsjK8ZfebJiMXXNxZTiyjqn7JP9HyJeSfK6qTvTu8K72vel